Privacy Policy

Политика за поверителност и съответствие с GDPR

Политика за поверителност и съответствие с GDPR

Добре дошли на страницата за политика за поверителност и съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) на Georgi's Garage. В тази политика ще ви обясним как събираме, използваме и защитаваме вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате нашите услуги. Моля, прочетете внимателно тази политика, за да разберете вашите права и как ние защитаваме вашата поверителност.

1. Събиране на лични данни

При предоставянето на наши услуги и използването на нашия уебсайт, можем да събираме следните видове лични данни:

 • Имена и контактна информация (включително адрес, телефонен номер, електронна поща)
 • Информация, предоставена от вас чрез нашите онлайн формуляри или комуникация
 • Информация за вашите предпочитания и интереси, свързани с нашите услуги
 • Информация за вашето участие в промоционални събития или анкети

2. Използване на лични данни

Личните данни, които събираме, се използват за следните цели:

 • Предоставяне на нашите услуги и отговор на вашите запитвания
 • Персонализиране на вашето преживяване на уебсайта и нашите услуги
 • Изпращане на важна информация относно нашите услуги, включително актуализации и промоции
 • Извършване на статистически анализи и подобрение на нашите услуги
 • Съобразяване със законови задължения

3. Съхранение на лични данни

Личните данни се съхраняват само за необходимия период, съгласно целите, за които са били събрани, и съобразно съответните законови изисквания. След изтичане на необходимия период, ще предприемем мерки за изтриване или анонимизиране на вашите лични данни.

4. Споделяне на лични данни

Вашите лични данни можем да споделяме само със следните получатели:

 • Доставчици на услуги, които ни помагат в предоставянето на нашите услуги (например хостинг-провайдъри, платежни системи и др.)
 • Органи или организации, когато сме законно задължени или имаме основание да вярваме, че споделянето на данните е необходимо за съответствие с приложимото законодателство или защита на правата и собствеността ни

5. Защита на лични данни

Използваме разумни технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни от неразрешен достъп, загуба или разкриване. Въпреки това, моля, имайте предвид, че никаква система за сигурност не е напълно непроницаема, и ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност на вашите данни.

6. Ваши права

Вие имате определени права относно вашите лични данни съгласно GDPR. Всяко време имате право:

 • Да поискате достъп до вашите лични данни и информация за тяхното обработване
 • Да поискате корекция или изтриване на неправилни или ненужни лични данни
 • Да ограничите обработването на вашите лични данни в определени обстоятелства
 • Да се противопоставите на обработването на вашите лични данни за цели на пряк маркетинг или на основание на законни интереси
 • Да поискате пренос на вашите лични данни към друг доставчик на услуги (ако е приложимо)

7. Промени в политиката

Политиката за поверителност може да бъде актуализирана периодично, за да отразява промени в нашите практики за събиране и обработване на данни. Моля, проверявайте тази страница редовно за актуализации.

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация относно политиката за поверителност и съответствие с GDPR на Georgi's Garage, моля, свържете се с нас чрез нашата контактна форма или използвайки предоставената контактна информация.

Последна актуализация: юли 2023 година.